Перелік необхідних документів для зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

1) заява про зняття (видається органом реєстрації);

2) документ до якого вносяться відомості про місце проживання;

3) свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 16 років);

4) квитанція про сплату адміністративного збору / крім реєстрації місця перебування (сплачену у відділенні банку);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) рішення суду, яке набрало законної сили (за необхідністю);

7) свідоцтво про смерть;

8) повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС (із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть);

9) інші документи, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;

підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі та інших визначених законодавством документів).

10) документ, що посвідчує особу представника;

11) документ, що підтверджує повноваження особи як представника (у разі подання заяви представником особи).

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).