Перелік необхідних документів для реєстрації місця проживання/перебування малолітньої дитини

          Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. 

1) заява про реєстрацію малолітньої дитини (видається органом реєстрації);

2) копії паспортів батьків;

3) свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);

4) квитанція про сплату адміністративного збору/крім реєстрації місця перебування (сплачену у відділенні банку);

5) документ, що посвідчує особу представника;

6) документ, що підтверджує повноваження особи як представника (у разі подання заяви представником особи)

          Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

         Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

         У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).