Змінити одне життя – просто!

По Біляївській громаді обліковується 51 дитина, що позбавлена батьківського піклування, або має статус сироти. З них 23 дитини перебувають у закладах інтернатного типу. Поза сім’єю розвиток дитини відбувається особливим шляхом: у неї формуються специфічні риси характеру, особливий тип поведінки, специфічний тип особистості. Діти, які виховуються поза сім’єю, — це та категорія дітей, яка внаслідок несприятливих умов життя найменш захищена від негативних зовнішніх впливів. Таких дітей цілком закономірно відносять до «групи ризику».
Як показують соціологічні дослідження:
• 40 % випускників інтернатних закладів стають правопорушниками,
• 30 % — алкоголіками та наркоманами,
• 10 % — суїцидентами.
Зрозуміло, що такі діти потребують особливої підтримки, яка можлива лише в рамках виховання за формами, що максимально приближені до сімейних. Сьогодні ми працюємо над створенням в громаді прийомних сімей або дитячого будинку сімейного типу. Прийомна сім’я – це одна із форм влаштування дітей, в якій прийомні батьки беруть на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти живуть у такій сім’ї до досягнення повноліття або до 23 років, якщо вони навчаються у ВУЗі.
Дитячий будинок сімейного типу формується і діє за таким же принципом з різницею, що дітей може бути розміщено від 5 до 10.
Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу є тимчасовою формою влаштування дитини, оскільки розглядаються варіанти повернення його в біологічну сім’ю або усиновлення іншими людьми (при встановленні контакту).

КРОК 1. Звернутися в центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді за місцем свого проживання для отримання консультації, проходження співбесіди та подання документів.

КРОК 2. Спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді повинен скласти акт обстеження житлово-побутових умов, який буде у Вашій справі.

КРОК 3. Проходження навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в регіональному центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді. Після проходження курсу Вам буде видана довідка про його проходження, а також рекомендація центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення Вас як кандидата в єдиний банк даних.

КРОК 4. Засідання Комісії по захисту прав дітей, на якому розглянуть Вашу заяву і документи, видадуть Рішення про створення прийомної сім’ї.

КРОК 5. Пошук дитини. Служба у справах дітей за місцем Вашого проживання дасть інформацію про дітей, які перебувають на обліку і можуть бути влаштовані у прийомну сім’ю (дитячий будинок сімейного типу), видає направлення на знайомство і встановлення контакту з дитиною з урахуванням віку прийомних батьків (на момент досягнення батьками пенсійного віку дитина досягне повноліття) і з урахуванням рекомендацій за результатами навчання.

КРОК 6. Засідання Комісії з захисту прав дітей, на якому буде винесено рішення про влаштування у прийомну сім’ю дитину, з якою встановлено контакт.

КРОК 7. Прийомна сім’я (дитячий будинок сімейного типу) протягом всього свого існування супроводжується соціальним працівником, який допомагає вирішувати емоційні, поведінкові труднощі дітей.