Інформація про виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року

За І півріччя 2019 року до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 70 407,2 тис. грн, з них до загального фонду – 66 565,0 тис. грн, до спеціального фонду – 3 842,2 тис. грн.

Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ становить 110,8%, з урахуванням міжбюджетних трансфертів105,6%.

Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – 40 963,1 тис. грн.

Виконання уточненого річного плану дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів становить 55,8%, з урахуванням міжбюджетних трансфертів – 55,7%.

Структура власних доходів  бюджету в І півріччі 2019 року:

– податкові надходження –  38 540,5 тис. грн або 94,1%;

– неподаткові надходження – 2 351,3 тис. грн або 5,7%;

– доходи від операцій з капіталом – 71,3 тис. грн або 0,2%.

Без урахування міжбюджетних трансфертів за І півріччя 2019 року надійшло на 9 404,6 тис. грн або на 29,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року; з урахуванням міжбюджетних трансфертівна 13 421,4 тис. грн або на 23,6% більше.

І. Міжбюджетні трансферти за І півріччя  2019 року в загальному обсязі надходжень становлять 29 444,077  тис. грн або 41,8%, з них:

1) дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я                         за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –                                 2 467,932 тис. грн;

2) субвенції – 26 976,145 тис. грн, з них:

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 24 160,8 тис. грн, з них:

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 480,0 тис. грн;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 18 637,5 тис. грн;
– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  5 043,3 тис.грн;

– субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2 815,345 тис. грн, з них:

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 112,960 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2,385 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів –                     2700,0 тис. грн.

ІІ. Доходи бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів

До загального фонду бюджету надійшло 39 821,0 тис. грн  власних доходів (56,6% усіх доходів), або 110,6% уточненого плану на період. Виконання уточнених річних показників – 55,5%. Надійшло на 9 002,5 тис. грн або на 29,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальна сума перевиконання за власними доходами загального фонду за звітний період становить 3 812,6 тис. грн, переважно завдяки податку на доходи фізичних осіб –  2 849,3 тис. грн; єдиному податку – 408,1 тис. грн; акцизному податку – 225,7 тис. грн; державному миту – 169,6 тис. грн; платі за землю – 118,8 тис. грн

         Структура надходжень загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за І півріччя 2019 року:

– податок на доходи фізичних осіб – 24 791,9 тис. грн або 62,3% (виконання – 113%);

– плата за землю – 6 216,5 тис. грн або 15,6% (виконання – 101,9%);

– єдиний податок – 4 943,1 тис. грн або 12,4% (виконання – 109%);

– акцизний податок – 1 721,7 тис. грн або 4,3% (виконання – 115,1%);

– плата за надання адміністративних послуг – 765,6 тис. грн або 1,9% (виконання – 90,5%);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 726,8 тис. грн або 1,8% (виконання – 109,4%);

– державне мито – 460,1 тис. грн або 1,2% (виконання – 158,4%);

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 78,8 тис. грн або 0,2% (виконання – 101%);

– адміністративні штрафи та інші санкції – 42,1 тис. грн або 0,11% (виконання – 162,1%);

– транспортний податок – 23,1 тис. грн або 0,06% (виконання – 231,4%);

– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 16,1 тис. грн або 0,04% (виконання – 100,6%);

– туристичний збір – 12 тис. грн або 0,03% (виконання – 362,5%);

– інші надходження – 23,2 тис. грн або 0,06% (виконання – 826,8%).

Найбільші темпи зростання порівняно з аналогічним періодом 2018 року:

– ПДФО – на 6 627,4 тис. грн або на 36,5%;

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – на                         77,2 тис. грн або у 49,7 раза;

– місцеві податки – на 1 965,2 тис. грн або на 19,7% (з них податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – на 142,0 тис. грн або на 24,3%; плата за землю – на 937,2 тис. грн або на 17,8%; транспортний податок з юридичних осіб – на 8,6 тис. грн або на 58,6%; туристичний збір – на 8,8 тис. грн або у 3,7 раза; єдиний податок – на  880,1 тис. грн або на 21,7%);

– державне мито – на 179,0 тис. грн або на 63,7%.

У І півріччі 2019 року зменшились надходження порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема:

– акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – пальне – на 38,2 тис. грн або на 18,9%;

– акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) –  пальне – на 115,6 тис. грн або на 15,4%;

– податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – на 7,8 тис. грн або на 32,7%;

– плати за надання адміністративних послуг – на 78,6 тис. грн або на 9,3%.

До спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 1 142,2 тис. грн (1,6% усіх доходів) або 67,2% уточненого річного плану (на 402,1 тис. грн або на 54,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Без власних надходжень бюджетних установ надійшло 82,4 тис. грн, що на 76,1 тис. грн більше плану на період (порівняно з аналогічним періодом минулого року надійшло на 38,3 тис. грн або на 31,8% менше – надійшло менше коштів від продажу землі).

Зростання надходжень спеціального фонду переважно за рахунок:

               – екологічного податку – на 1,3 тис. грн або на 13,9%;

– власних надходжень бюджетних установ – на 440,4 тис. грн або на 71,1% (переважно за рахунок надходжень у натуральній формі та благодійних внесків).

         Структура надходжень спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів у І півріччі 2019 року:

– власні надходження бюджетних установ – 1 059,8 тис. грн або 92,8% (виконання уточненого річного плану – 63,1%);

– екологічний податок – 10,6 тис. грн або 0,9% (виконання за звітний період – 168,1%);

– надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,2 тис. грн або 0,02% (план не встановлювався);

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,3 тис. грн або 0,03% (план не встановлювався);

– кошти від продажу земельних ділянок – 71,3 тис. грн або 6,24% (план не встановлювався).

Виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя  2019 року становить  68 116,7 тис. грн                (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т.ч. за загальним фондом – 57 872,3 тис.грн, що становить 47,6% затверджених зі змінами річних призначень та за спеціальним фондом – 10 244,3 тис. грн (або 39,1%).

Структура видаткової частини загального фонду за економічними категоріями за основними напрямками:

 • На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, спорту, апарат управління) – 34 265,8 тис. грн (59,2%);
 • На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 855,7 тис. грн (3,2%);
 • Продукти харчування – 1 473,4 тис. грн (2,6%);
 • Поточні трансферти (передача коштів з місцевого бюджету державному бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам) – 14 170,4 тис. грн (24,5%);
 • Інші виплати населенню – 305,8 тис. грн (0,5%);
 • Інші заходи по реалізації місцевих програм – 1 038,2 тис. грн (1,8%);
 • Інші видатки – 4 763,0 тис. грн (8,2%).
 1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано 58,9% від його загального обсягу, що становить 36 283,7 тис. грн, які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта –  30 278,2 тис. грн (виконання – 47,40%), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету   16287,9 тис.грн; на дошкільні заклади освіти – 8084,4 тис. грн. Окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали  2 163,3 тис.грн, з них бюджет розвитку – 1 484,5 тис.грн (виконання – 43,7%).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 019,7тис.грн (виконання 55,9%);

Охорона здоров’я – 17,6 тис. грн ( виконання 14,4%);

Культура і мистецтво –  912,4 тис. грн (виконання – 28,6%) окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 20,8 тис. грн, з них бюджет розвитку 20,8 тис. грн (виконання – 100,0%).

Фізична культура і спорт – 1 852,9 тис. грн (виконання – 43,7%), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 18,7 тис. грн, з них бюджет розвитку  18,0 тис. грн (виконання 37,8%).

 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 7 877,7тис.грн (38,2% до затверджених річних призначень), окрім цього по спеціальному фонду – 242,6 тис. грн (виконання – 99,8 %).
 2. На інші галузі та напрямки спрямовано 23 955,3 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду 16 156,3 тис.грн та по спеціальному фонду  – 7 799,0 тис.грн, а саме:

 на житлово-комунальне господарство – 6 974,2 тис. грн (виконання – 61,1% до річних призначень), з них на:

– водопровідно-каналізаційне господарство – 831,9 тис. грн (або 66%);

– експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 293,8 тис. грн (або 65%);

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 821,2 тис. грн (або 40,1%);

– організація благоустрою населених пунктів – 4 759,3 тис. грн (або 65,3%);

– регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги – 268,0 (або 100%).

на будівництво та регіональний розвиток –  6 143, 2 тис.грн, в тому числі:

 • виконання інвестиційних проектів – 1 735,6 тис. грн (або 21,97%);
 • реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 4 401,3 тис. грн (або 39,6%);
 • розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) – 6,3 тис. грн (або 1%).

на транспорт та транспорту інфраструктуру, дорожнє господарство – 254,2 тис. грн (або 55,9% до річних призначень), з них на:

 • утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 254,2 тис. грн (або 55,9%).

на інші напрямки – 10 583,7 тис. грн (25,0 % до річних планових призначень), в тому числі:

 • інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 1477,6 тис. грн (або 65,2%);
 • захист населення і території від надзвичайних ситуацій – 297,8 тис. грн (або 88,1%);
 • охорона навколишнього природного середовища – 9,6 тис. грн (або 40,8%);
 • засоби масової інформації – 343,0 тис. грн (або 50,5%);
 • субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам та державному бюджету – 8 394,5 тис. грн (або 30,99%);
 • реверсна дотація – 61,2 тис. грн (або 50,0%).

З загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 7 583,0 тис. грн перераховано кошти у сумі   4 132,1 тис. грн.

Порівняльний аналіз надходжень до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018-2019 років

Аналіз показників щодо виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 – 2019 років (видатки та кредитування, фінансування та боргові зобов’язання)