Інформація про виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року

За І квартал 2019 року до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 30 066,810 тис. грн, з них до загального фонду – 28 192,289                    тис. грн, до спеціального фонду – 1 874,521 тис. грн.  Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ становить 112,35%, з урахуванням міжбюджетних трансфертів107,34%.

Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – 18 944,268 тис. грн.

Виконання уточненого річного плану дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів становить 26,9%, з урахуванням міжбюджетних трансфертів – 25,5%.

Структура власних доходів  бюджету в І кварталі 2019 року:

– податкові надходження –  17 696,4 тис. грн або 93,4%;

– неподаткові надходження – 1 247,9 тис. грн або 6,6%

Без урахування міжбюджетних трансфертів за І квартал 2019 року надійшло              на 3 763,3 тис. грн або на 24,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року; з урахуванням міжбюджетних трансфертівна 4 796,1 тис. грн або на 19% більше.

І. Міжбюджетні трансферти за І квартал 2019 року в загальному обсязі надходжень становлять 11 122,542 тис. грн або 37%, з них:

1) дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –  1 233,966 тис. грн;

2) субвенції – 9 888,576 тис. грн, з них:

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 8 620,8 тис. грн, з них:

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 099,3 тис. грн;
– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  2521,5 тис. грн;

–  субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1 267,776 тис. грн, з них:

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 67,776 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів –                     1 200,0 тис. грн;

ІІ. Доходи бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів

          До загального фонду бюджету надійшло 18 269,7 тис. грн  власних доходів (60,8% усіх доходів), або 112,3% уточненого плану на період. Виконання уточнених річних показників – 26,5%. Надійшло на 3 523,1 тис. грн або на 23,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальна сума перевиконання за власними доходами загального фонду за звітний період становить 2 005,6 тис. грн, переважно завдяки податку на доходи фізичних осіб –  1 241,7 тис. грн; єдиному податку – 401,4 тис. грн; платі за землю – 214,4 тис. грн; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 201,9 тис. грн.

         Структура надходжень загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за І квартал 2019 року:

– податок на доходи фізичних осіб – 11 404,3 тис. грн або 62,4% (виконання – 112,2%);

– плата за землю – 2 716,4 тис. грн або 14,9% (виконання – 108,6%);

– єдиний податок – 2 581,4 тис. грн або 14,1% (виконання – 118,4%);

– акцизний податок – 498,0 тис. грн або 2,7% (виконання – 70,6%);

– плата за надання адміністративних послуг – 398,9 тис. грн або 2,2% (виконання – 98,2%);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 382,1 тис. грн або 2,1% (виконання – 212%);

– державне мито – 151 тис. грн або 0,8% (виконання – 137,9%);

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 78,6 тис. грн або 0,4% (план не встановлювався);

– адміністративні штрафи та інші санкції – 27,3 тис. грн або 0,15% (план не встановлювався);

– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 16,6 тис. грн або 0,1% (виконання – 103,8%);

– транспортний податок – 10,2 тис. грн або 0,1% (план не встановлювався);

– інші надходження – 4,9 тис. грн або 0,03% (виконання – 182,2%).

Найбільші темпи зростання порівняно з аналогічним періодом 2018 року:

– ПДФО – на 2 806,3 тис. грн або на 32,6%;

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – на                         77 тис. грн або у 49,6 раза;

– місцеві податки – на 768,6 тис. грн або на 15,6% (з них податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – на 109,8 тис. грн або на 40,3%; плата за землю – на 308,1 тис. грн або на 12,8%; транспортний податок з юридичних осіб – на 3,6 тис. грн або на 54,8%; туристичний збір – на 0,96 тис. грн або на 74,4%; єдиний податок – на  362,7 тис. грн або на 16,35%);

– адміністративні штрафи та інші санкції – на 25,1 тис. грн або у 12,3 раза;

– державне мито – на 41,5 тис. грн або на 37,8%.

У І кварталі 2019 року зменшились надходження порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема:

– акцизного податку – на 171,2 тис. грн або на 25,6% (у березні не надійшов акцизний податок з пального);

– податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – на 5,3 тис. грн або на 24,1%;

– плати за надання адміністративних послуг – на 8,9 тис. грн або на 2,2%;

– від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – на 2,8 тис. грн або на 81,2%.

  До спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 674,5 тис. грн (2,2% усіх доходів) або 40% уточненого річного плану (на 240,2 тис. грн або на 55,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Без власних надходжень бюджетних установ надійшло 6,6 тис. грн, що на 4,1 тис. грн або у 2,6 раза більше плану на період (порівняно з аналогічним періодом минулого року надійшло на 109,9 тис. грн або на 94,3% менше – не надходили кошти від продажу землі).

Зростання надходжень спеціального фонду переважно за рахунок:

               – екологічного податку – на 1,023 тис. грн або на 18,8%;

– власних надходжень бюджетних установ – на 350,1 тис. грн або у                           2,1 раза (переважно за рахунок надходжень у натуральній формі та благодійних внесків).

         Структура надходжень спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів у І кварталі 2019 року:

– власні надходження бюджетних установ – 667,897 тис. грн або 99,02% (виконання уточненого річного плану – 40%);

– екологічний податок – 6,471 тис. грн або 0,96% (виконання за звітний період – 258,84%);

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,154 тис. грн або 0,02% (план не встановлювався).

Виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року становить 27 402,40 тис.грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т.ч. по загальному фонду – 25 383,86 тис.грн, що становить 22,2 % затверджених зі змінами річних призначень та по спеціальному фонду – 2 018,53 тис.грн (або 9,0%).

Структура видаткової частини загального фонду за економічними категоріями за основними напрямками:

 • На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, спорту, апарат управління) – 14 484,21 тис.грн (57,1%);
 • На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 261,17 тис.грн (5,0%);
 • Продукти харчування – 564,83 тис.грн (2,2%);
 • Поточні трансферти (передача коштів з місцевого бюджету державному бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам) – 6 652,83 тис.грн (26,2%);
 • Інші виплати населенню – 178,50 тис.грн (0,7%);
 • Інші заходи по реалізації місцевих програм – 276,39 тис.грн (1,1%);
 • Інші видатки – 1 965,93 тис.грн (7,7%).
 1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано 56,3 % від його загального обсягу, що становить 14 296,72 тис.грн, які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 12 795,35 тис.грн (виконання – 22,0%), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 5 868,34 тис.грн; на дошкільні заклади освіти – 3 911,98 тис.грн. Окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 449,51 тис.грн, з них бюджет розвитку – 115,45 тис.грн (виконання – 14,4%).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 273,14 тис.грн (виконання 15,0%);

Охорона здоров’я – 14,11 тис.грн ( виконання 11,90%);

Культура і мистецтво – 436,15 тис.грн (виконання – 13,1%) окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 20,75 тис.грн, з них бюджет розвитку 20,75 тис.грн (виконання – 100,0%).

Фізична культура і спорт – 777,98 тис.грн (виконання – 19,6%).

 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 3 494,58 тис.грн (17,5% до затверджених річних призначень), окрім цього по спеціальному фонду – 241,85 тис.грн (виконання – 99,8 %).
 2. На інші галузі та напрямки спрямовано 8 898,24 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду 7 592,55 тис.грн та по спеціальному фонду – 1 305,69 тис.грн, а саме:

 на житлово-комунальне господарство – 3 189,3 тис.грн (виконання – 30,0 % до річних призначень), з них на:

– водопровідно-каналізаційне господарство – 316,44 тис.грн (або 40,4%);

– експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 230,01 тис.грн (або 54,3%);

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 448,35 тис.грн (або 23,60%);

– організація благоустрою населених пунктів – 2061,51 тис.грн (або 28,2 %);

– регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги – 133,0 тис.грн (або 66,5%).

на будівництво та регіональний розвиток – 1 298,96 тис.грн, в тому числі:

 • виконання інвестиційних проектів – 1 200,0 тис.грн (або 21,4%);
 • реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 98,96 тис.грн (або 0,9%).

на транспорт та транспорту інфраструктуру, дорожнє господарство – 55,1 тис.грн (100% до річних призначень), з них на:

 • утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 55,1 тис.грн (або 100%).

на інші напрямки – 4 354,86 тис.грн (25,0 % до річних планових призначень), в тому числі:

 • інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 618,96 тис.грн (або 30,2%);
 • захист населення і території від надзвичайних ситуацій – 198,0 тис.грн (або 66,4%);
 • охорона навколишнього природнього середовища – 5,78 тис.грн (або 24,6 %);
 • засоби масової інформації – 177,42 тис.грн (або 26,1%);
 • субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам та державному бюджету – 3 354,7 тис.грн (або 25,8 %).

З загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 5 307,87 тис.грн перераховано кошти у сумі 149,17 тис.грн.

Порівняльний аналіз надходжень до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2018-2019 років

Аналіз показників щодо виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2018 – 2019 років