Інформація про виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2019 року до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 102 403,7 тис. грн, з них до загального фонду – 97 782,4 тис. грн, до спеціального фонду – 4 621,3 тис. грн.

Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ становить 107,07%, з урахуванням міжбюджетних трансфертів99,7%.

Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – 63 427  тис. грн.

Виконання уточненого річного плану дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів становить 82%, з урахуванням міжбюджетних трансфертів – 76,9%.

Структура власних доходів  бюджету  за 9 місяців 2019 року:

– податкові надходження –  59 769,9 тис. грн або 94,23%;

– неподаткові надходження – 3 579,1 тис. грн або 5,64%;

– доходи від операцій з капіталом – 78 тис. грн або 0,12%.

Без урахування міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2019 року надійшло                     на 12 771,8 тис. грн або на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року;              з урахуванням міжбюджетних трансфертівна 15 807,4 тис. грн або на                          18,25% більше.

І. Міжбюджетні трансферти за 9 місяців  2019 року в загальному обсязі надходжень становлять 38 976,684  тис. грн або 38,1%, з них:

1) дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я                         за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –                                 3 701,898  тис. грн;

2) субвенції – 35 274,786 тис. грн, з них:

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 31 753,4 тис. грн, з них:

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 960,0 тис. грн;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 23 228,3 тис. грн;
– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  7 565,1 тис. грн;

– субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 3 521,386 тис. грн, з них:

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 135,552 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 413,731 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів –                     2 972,103 тис. грн.

ІІ. Доходи бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів

До загального фонду бюджету надійшло 61 777,8 тис. грн  власних доходів (60,3% усіх доходів), або 107,06% уточненого плану на період. Виконання уточнених річних показників – 82%. Надійшло на 12 282,2 тис. грн або на 24,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальна сума перевиконання за власними доходами загального фонду за звітний період становить 4 074,9 тис. грн, переважно завдяки податку на доходи фізичних осіб –  2 794,1 тис. грн; платі за землю – 653,9 тис. грн, єдиному податку – 527,6 тис. грн.

         Структура надходжень загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2019 року:

– податок на доходи фізичних осіб – 38 265,9 тис. грн або 61,9% (виконання – 107,9%);

– плата за землю – 9 726,9 тис. грн або 15,7% (виконання – 107,2%);

– єдиний податок – 8 017,8 тис. грн або 13% (виконання – 107%);

– акцизний податок – 2 456,1 тис. грн або 4% (виконання – 95,3%);

– плата за надання адміністративних послуг – 1 258 тис. грн або 2% (виконання – 99,3%);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 102,15 тис. грн або 1,8% (виконання – 109%);

– державне мито – 640,6 тис. грн або 1% (виконання – 103%);

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 78,9 тис. грн або 0,1% (виконання – 101,2%);

– адміністративні штрафи та інші санкції – 84,5 тис. грн або 0,14% (виконання – 206,1%);

– транспортний податок – 62,9 тис. грн або 0,1% (виконання – 273,6%);

– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 16,1 тис. грн або 0,03% (виконання – 100,6%);

– туристичний збір – 26,8 тис. грн або 0,04% (виконання – 250,1%);

– інші надходження – 41,2 тис. грн або 0,07% (виконання – 180,6%).

Найбільші темпи зростання порівняно з аналогічним періодом 2018 року:

– ПДФО – на 9 116,6 тис. грн або на 31,3%;

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – на                         77,3 тис. грн або у 49,8 раза;

– місцеві податки – на 3 053,6 тис. грн або на 19,2% (з них плата за землю – на 167,7 тис. грн або на 20,8%; транспортний податок – на 10,3 тис. грн або на 19,5%; туристичний збір – на 14,1 тис. грн або у 2,1 раза; єдиний податок – на   1420,4 тис. грн або на 21,5%);

– державне мито – на 116,2 тис. грн або на 22,2%.

У січні-вересні 2019 року зменшились надходження порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема:

– акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – пальне – на 91,7 тис. грн або на 29,5%;

– акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) –  пальне – на 311,1 тис. грн або на 25,2%;

– податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – на 7,8 тис. грн або на 32,7%;

– плати за надання адміністративних послуг – на 88,4 тис. грн або на 6,6%.

До спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 1 649,2 тис. грн (1,6% усіх доходів) або 84,3% уточненого річного плану (на 489,6 тис. грн або на 42,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Без власних надходжень бюджетних установ надійшло 94,6 тис. грн, що на 11,2 тис. грн або на 13,45% більше плану на період (порівняно з аналогічним періодом минулого року надійшло на 140,5 тис. грн або на 59,8% менше – переважно через те, що надійшло менше коштів від продажу землі).

Зростання надходжень спеціального фонду переважно за рахунок власних надходжень бюджетних установ – їх надійшло на 630 тис. грн або на 68,1% більше (здебільшого за рахунок надходжень у натуральній формі та благодійних внесків).

         Структура надходжень спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2019 року:

– власні надходження бюджетних установ – 1 554,7 тис. грн або 94,3% (виконання уточненого річного плану – 83,4%);

– екологічний податок – 16,4 тис. грн або 1% (виконання за звітний період – 140%);

– надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,2 тис. грн або 0,01% (план не встановлювався);

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,3 тис. грн або 0,02% (виконання за звітний період – 100,2%);

– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6,3 тис. грн або 0,4% (план не встановлювався);

– кошти від продажу земельних ділянок – 71,3 тис. грн або 4,3% (виконання за звітний період – 100%).

Виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року становить 95 579,7 тис. грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т.ч. по загальному фонду – 82 123,6 тис. грн, що становить 65,9% затверджених зі змінами річних призначень та по спеціальному фонду – 13 456,1 тис. грн (або 45,0%).

Структура видаткової частини загального фонду за економічними категоріями за основними напрямками:

 • На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, спорту, апарат управління) – 46 994,6 тис. грн (57,2%);
 • На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 091,4 тис. грн (2,6%);
 • Продукти харчування – 2 015,0 тис. грн (2,5%);
 • Поточні трансферти (передача коштів з місцевого бюджету державному бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам) – 21 219,9 тис. грн (25,8%);
 • Інші виплати населенню – 440,7 тис. грн (0,5%);
 • Інші заходи по реалізації місцевих програм – 1 576,6 тис. грн (1,9%);
 • Інші видатки – 7 785,4 тис. грн (9,5%).
 1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано 55,6% від його загального обсягу, що становить 45 633,7 тис. грн, які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 40 131,6 тис. грн (виконання – 62,2%), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 18 013,6 тис. грн; на дошкільні заклади освіти – 11 916,1 тис. грн. Окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали               4 283,6 тис. грн, з них бюджет розвитку – 3 143,3 тис. грн (виконання – 70,9%).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1345,3 тис.грн (виконання 72,5%);

Охорона здоров’я – 21,9 тис. грн ( виконання 17,9%);

Культура і мистецтво – 1 422,5 тис. грн (виконання – 43,8%) окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 20,8 тис. грн, з них бюджет розвитку 20,8 тис. грн (виконання – 100,0%).

Фізична культура і спорт – 2 712,4 тис. грн (виконання – 63,5%), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 87,7 тис. грн, з них бюджет розвитку  87,0 тис. грн (виконання 100,0%).

 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 12 507,9 тис. грн (60,4% до затверджених річних призначень), окрім цього по спеціальному фонду – 275,6 тис. грн (виконання – 99,8 %).
 2. На інші галузі та напрямки спрямовано 31 267,8 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду 23 981,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 7285,9 тис. грн, а саме:

 на житлово-комунальне господарство – 10 715,5 тис. грн (виконання –85,6% до річних призначень), з них на:

– водопровідно-каналізаційне господарство – 1 149,3 тис. грн (або 98,9%);

– експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 583,1 тис. грн (або 90,7%);

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 1 383,2 тис. грн (або 61,9%);

– організація благоустрою населених пунктів – 7202,0 тис. грн (або 88,7%);

– регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги – 397,9 тис. грн (або 97,5%);

на будівництво та регіональний розвиток –  6 881,4 тис. грн, в тому числі:

 • виконання інвестиційних проектів – 2 015,3 тис. грн (або 24,9%);
 • реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 4 859,8 тис. грн (або 40,8%);
 • розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) – 6,3тис.грн (або 1%);

на транспорт та транспорту інфраструктуру, дорожнє господарство – 454,2 тис. грн (або 99,7% до річних призначень), з них на:

 • утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 454,2 тис. грн (або 99,6%).

на інші напрямки – 13216,7 тис.грн (47,8 % до річних планових призначень), в тому числі:

 • інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 2053,8 тис.грн (або 80,7%);
 • захист населення і території від надзвичайних ситуацій – 327,1 тис. грн (або 100%);
 • охорона навколишнього природного середовища – 9,6тис.грн (або 40,8%);
 • засоби масової інформації – 514,2 тис. грн (або 75,6%);
 • субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам та державному бюджету – 10292,3 тис. грн (або 79,7%)
 • реверсна дотація – 91,8 тис. грн (або 75,2%).

З загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 10 816,4 тис. грн перераховано кошти у сумі 6 550,4 тис. грн.

Заступник міського голови-

начальник фінансового управління

Біляївської міської ради                                                                                      Н. О. Ніколаєнко

Порівняльний аналіз надходжень до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018-2019 років

Аналіз показників щодо виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018 – 2019 років