Інформація про виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року

Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади  за  півріччя 2018 року без урахування міжбюджетних трансфертів становить 31558,6 тис. грн. або 51,3 % уточнених планових показників на рік та на 4794,1 тис. грн. (або на 17,9 %) більше надходжень за І півріччя 2017 року; без урахування благодійних внесків, грантів та дарунків – на 4934,9 тис. грн. або на 18,6% більше. З урахуванням міжбюджетних трансфертів дохідна частина бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади становить 56985,8 тис. грн. або 50,1% уточнених планових показників на рік. Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року  без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ становить 108,35%.

І. Міжбюджетні трансферти за І півріччя 2018 року в загальному обсязі надходжень становлять 25427,2 тис. грн. або 44,6% (48,6 % уточненого плану на рік), з них:

1) дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2456,7 тис. грн.;

2) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 22755,1 тис. грн., з них:
– освітня субвенція – 16336,0 тис. грн.;
– медична субвенція – 5904,1 тис. грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 515,0 тис. грн.;

3) субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 215,4 тис. грн., з них:
– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 141,0 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 74,4 тис. грн.

ІІ. Доходи бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за І півріччя 2018 року в загальному обсязі надходжень становлять 31558,6 тис. грн. або 55,4% (51,3% уточненого плану на рік).

    До загального фонду бюджету надійшло 30818,5 тис. грн., або 51,3% уточненого річного плану. Загальна сума перевиконання за власними доходами загального фонду за звітний період становить 2385,9 тис. грн. або 8,4%, переважно завдяки податку на доходи фізичних осіб – 1629,4 тис. грн. або 9,9%, платі за землю – 810,9 тис. грн. або 18,1%,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 113,7 тис. грн. або 24,1%.

         Структура надходжень загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів у І півріччі 2018 року:

– податок на доходи фізичних осіб – 18164,4 тис. грн. або 58,9% (виконання – 109,9%);

– плата за землю – 5279,4 тис. грн. або 17,1% (виконання – 118,1%);

– єдиний податок – 4062,9 тис. грн. або 13,2% (виконання – 102,2%);

– акцизний податок – 1456,1 тис. грн. або 4,7% (виконання – 75,8%);

– плата за надання адміністративних послуг – 844,2 тис. грн. або 2,7% (виконання – 106,4%);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 584,8 тис. грн. або 1,9% (виконання – 124,1%);

– державне мито – 281,1 тис. грн. або 0,9% (виконання – 136,5%);

– транспортний податок – 14,6 тис. грн. або 0,05% (виконання – 221%);

– інші надходження – 131 тис. грн. або 0,4% (виконання – 226,6%).

        До спеціального фонду бюджету надійшло 830,0 тис. грн., з них субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (бюджет розвитку) – 90,0 тис. грн. Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло  740,0 тис. грн. або 54,2% уточненого річного плану.

         Структура надходжень спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів у І півріччі 2018 року:

– власні надходження бюджетних установ – 619,3 тис. грн. або 83,7% (виконання – 50,4% уточненого річного плану);

–  кошти від продажу землі (надходження бюджету розвитку) – 110,8 тис. грн. або 15% (100% уточненого річного плану);

– екологічний податок – 9,3 тис. грн. або 1,3% (36,5% уточненого річного плану);

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,6 тис. грн. або 0,08% (233,3% уточненого річного плану).

Виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року становить 56731,2 тис.грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т.ч. по загальному фонду – 47686,3 тис.грн., що становить 47,8 % затверджених зі змінами річних призначень та по спеціальному фонду – 9044,9 тис.грн. (або 25,1%).

Структура видаткової частини загального фонду за економічними категоріями за основними напрямками:

 • На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, спорту, апарат управління) – 28036,7 тис.грн. (58,8%);
 • На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1637,9 тис.грн. (3,4%);
 • Продукти харчування – 1212,9 тис.грн. (2,5%);
 • Поточні трансферти (передача коштів з місцевого бюджету державному бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам) – 12850,1 тис.грн. (26,9%);
 • Інші виплати населенню – 280,2 тис.грн. (0,7%);
 • Інші заходи по реалізації місцевих програм – 828,5 тис.грн. (1,7%);
 • Інші видатки – 2840,1 тис.грн. (6,0%).
 1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано 58,5 % від його загального обсягу, що становить 27884,5 тис.грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 24642,0 тис.грн. (виконання – 45,9%), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 12657,1 тис.грн.; на дошкільні заклади освіти – 6700,5 тис.грн. Окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 697,6 тис.грн., з них бюджет розвитку – 183,9 тис.грн. (виконання – 40,4%).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 872,1 тис.грн. (виконання 52,9%).

Культура і мистецтво – 871,1 тис.грн. (виконання – 35,5%).

Фізична культура і спорт – 1499,3 тис.грн. (виконання – 45%), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 190,3 тис.грн., з них бюджет розвитку 189,6 тис.грн. (виконання – 83,8%).

 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 5850,8 тис.грн. (43,1 % до затверджених річних призначень), окрім цього по спеціальному фонду – 20,0 тис.грн (виконання – 40 %).
 2. На інші галузі та напрямки спрямовано 22088,0 тис.грн. (38,9% до затверджених річних призначень), у т.ч. по загальному фонду 13951,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 8137,0 тис.грн., а саме:

 на житлово-комунальне господарство – 5415,2 тис.грн. (виконання – 53,5 % до річних призначень), з них на:

– водопровідно-каналізаційне господарство – 283,8 тис.грн. (або 80,3%);

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 703,3 тис.грн. (або 42,9%);

– організація благоустрою населених пунктів – 4228,1 тис.грн. (або 56,4 %);

– регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги – 200,0 (або 100,0%).

на будівництво та регіональний розвиток – 7303,1 тис.грн. (24,2% до річних призначень), в тому числі:

 • будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 170,3 тис.грн. (або 57,8%);
 • розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) – 120,5 тис.грн. (або 29,5%);
 • виконання інвестиційних проектів – 227,5 тис.грн. (або 2,3%);
 • реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 6784,9 тис.грн. (або 35,1%).

на транспорт та транспорту інфраструктуру, дорожнє господарство – 840,8 тис.грн. (33,1% до річних призначень), з них на:

 • регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 163,8 тис.грн. (або 45,0%);
 • утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 677,0 тис.грн. (або 31,1%).

на інші напрямки – 8265,3 тис.грн. (52,8 % до річних планових призначень), в тому числі:

 • інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 708,2 тис.грн. (або 50,3%);
 • захист населення і території від надзвичайних ситуацій – 212,5 тис.грн. (або 60,7%);
 • охорона навколишнього природнього середовища – 18,6 тис.грн. (або 48,1 %);
 • засоби масової інформації – 304,4 тис.грн. (або 50,3%);
 • субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам та державному бюджету – 7021,5 тис.грн. (або 53,0 тис.грн.).

З загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 11787,9 тис.грн. перераховано кошти у сумі 3350,1 тис.грн.

Аналіз показників щодо виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2017 – 2018 роки

Порівняльний аналіз надходжень до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2017-2018 років