Інформація про виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018 року

Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади  за 9 місяців 2018 року без урахування міжбюджетних трансфертів становить 50655,2 тис. грн. або 79,2 % уточнених планових показників на рік, що без урахування інших джерел власних надходжень бюджетних установ  на 9269,4 тис. грн. або на 22,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З урахуванням міжбюджетних трансфертів дохідна частина бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади становить 86596,3 тис. грн. або 73,7% уточнених планових показників на рік. Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018 року  без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ становить 108,7%.

І. Міжбюджетні трансферти за 9 місяців 2018 року в загальному обсязі надходжень становлять 35941,101 тис. грн. або 41,5% (67,1 % уточненого плану на рік), з них:

1) дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3901,8 тис. грн.;

2) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 30174,5 тис. грн., з них:
– освітня субвенція – 20287,4 тис. грн.;
– медична субвенція – 8856,1 тис. грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1031,0 тис. грн.;

3) субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1864,801 тис. грн., з них:
– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 141,0 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 111,6 тис. грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 310,895 тис. грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 401,0 тис. грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 900,306 тис. грн.

ІІ. Доходи бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів

    До загального фонду бюджету надійшло 49495,6 тис. грн., або 79,2% уточненого річного плану. Загальна сума перевиконання за власними доходами загального фонду за звітний період становить 3870,1 тис. грн. або 8,48%, переважно завдяки податку на доходи фізичних осіб – 2365,5 тис. грн.; платі за землю – 575,6 тис. грн.; єдиному податку – 436,4 тис. грн.;  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 222,3 тис. грн.

         Структура надходжень загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2018 року:

– податок на доходи фізичних осіб – 29149,3 тис. грн. або 58,9% (виконання – 108,8%);

– плата за землю – 8049,8 тис. грн. або 16,3% (виконання – 107,7%);

– єдиний податок – 6597,4 тис. грн. або 13,3% (виконання – 107,1%);

– акцизний податок – 2439,1 тис. грн. або 4,9% (виконання – 97,4%);

– плата за надання адміністративних послуг – 1346,4 тис. грн. або 2,7% (виконання – 107,5%);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1159,1 тис. грн. або 2,3% (виконання – 123,7%);

– державне мито – 524,5 тис. грн. або 1,1% (виконання – 146,9%);

– транспортний податок – 52,6 тис. грн. або 0,1% (виконання – 361,1%);

– інші надходження – 177,5 тис. грн. або 0,4% (виконання – 126,7%).

        До спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло  1159,6 тис. грн. або 81,4% уточненого річного плану.

         Структура надходжень спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2018 року:

– власні надходження бюджетних установ – 924,6 тис. грн. або 79,73% (виконання – 71,8% уточненого річного плану);

–  кошти від продажу землі (бюджет розвитку) – 208,57 тис. грн. або 18% (188,2% уточненого річного плану);

– екологічний податок – 14,75 тис. грн. або 1,27% (57,8% уточненого річного плану);

– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (бюджет розвитку) -11,1 тис. грн. або 0,96% (плану не передбачено);

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,6 тис. грн. або 0,05% (233,3% уточненого річного плану).

Виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018 року становить 86223,9 тис.грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т.ч. по загальному фонду – 68607,4 тис.грн., що становить 66,9 % затверджених зі змінами річних призначень та по спеціальному фонду – 17616,5 тис.грн. (або 47,8%).

Структура видаткової частини загального фонду за економічними категоріями за основними напрямками:

 • На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, спорту, апарат управління) – 38446,5 тис.грн. (56,0%);
 • На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1970,1 тис.грн. (2,9%);
 • Продукти харчування – 1639,1 тис.грн. (2,4%);
 • Поточні трансферти (передача коштів з місцевого бюджету державному бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам) – 19104,7 тис.грн. (27,8%);
 • Інші виплати населенню – 462,3 тис.грн. (0,7%);
 • Інші заходи по реалізації місцевих програм – 1309,1 тис.грн. (1,9%);
 • Інші видатки – 5675,6 тис.грн. (8,3%).
 1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано 55,4 % від його загального обсягу, що становить 37981,6 тис.грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 33033,9 тис.грн. (виконання – 61,1%), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 15050,5 тис.грн.; на дошкільні заклади освіти – 10063,1 тис.грн. Окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 1113,6 тис.грн., з них бюджет розвитку – 310,9 тис.грн. (виконання – 61,3%).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1236,7 тис.грн. (виконання 79,5%);

Охорона здоров’я – 25,6 тис.грн. ( виконання 54,7%);

Культура і мистецтво – 1600,7 тис.грн. (виконання – 54,8%).

Фізична культура і спорт – 2084,7 тис.грн. (виконання – 64,1%), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 203,6 тис.грн., з них бюджет розвитку 189,6 тис.грн. (виконання – 88,8%).

 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 9466,9 тис.грн. (66,9 % до затверджених річних призначень), окрім цього по спеціальному фонду – 84,2 тис.грн (виконання – 100 %).
 2. На інші галузі та напрямки спрямовано 37374,1 тис.грн., у т.ч. по загальному фонду 21159,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 16215,1 тис.грн., а саме:

 на житлово-комунальне господарство – 8682,6 тис.грн. (виконання – 78,5 % до річних призначень), з них на:

– водопровідно-каналізаційне господарство – 557,5 тис.грн. (або 99,9%);

– експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 39,0 тис.грн. (або 24,6%);

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 978,1 тис.грн. (або 59,1%);

– організація благоустрою населених пунктів – 6733,3 тис.грн. (або 86,4 %);

– регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги – 374,7 (або 100,0%).

на будівництво та регіональний розвиток – 13618,8 тис.грн., в тому числі:

 • будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 294,5 тис.грн. (або 100,0%);
 • розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) – 179,8 тис.грн. (або 44,0%);
 • виконання інвестиційних проектів – 1127,8 тис.грн. (або 11,4%);
 • реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 12016,7 тис.грн. (або 61,6%).

на транспорт та транспорту інфраструктуру, дорожнє господарство – 2763,6 тис.грн. (100% до річних призначень), з них на:

 • регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 195,4 тис.грн. (або 100%);
 • утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 2568,2 тис.грн. (або 100%).

на інші напрямки – 12019,9 тис.грн. (52,8 % до річних планових призначень), в тому числі:

 • інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 1002,2 тис.грн. (або 68,2%);
 • захист населення і території від надзвичайних ситуацій – 254,8 тис.грн. (або 69,8%);
 • охорона навколишнього природнього середовища – 23,4 тис.грн. (або 60,5 %);
 • засоби масової інформації – 457,3 тис.грн. (або 75,6%);
 • субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам та державному бюджету – 10282,2 тис.грн. (або 81,3 тис.грн.).

З загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 12597,7 тис.грн. перераховано кошти у сумі 7210,0 тис.грн.

Аналіз показників щодо виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2017 – 2018 роки

Порівняльний аналіз надходжень до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2017-2018 років