Інформація про виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік

За 2018 рік до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 129 953,958 тис. грн, з них до загального фонду – 117 488, 482 тис. грн, до спеціального фонду – 12 465,476 тис. грн. Виконання – 103,1%.

Виконання дохідної частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік без урахування міжбюджетних трансфертів становить 71 754,8 тис. грн або 105,7% уточнених планових показників на рік.

Структура власних доходів  бюджету:

– податкові надходження – 67 248,4 тис. грн або 93,7%;

– неподаткові надходження – 4 225,9 тис. грн або 5,9%;

– доходи від операцій з капіталом – 280,5 тис. грн або 0,4%.

Без урахування інших джерел власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів за 2018 рік надійшло на 12 211,98 тис. грн або на 20,6% більше, ніж за 2017 рік; з урахуванням міжбюджетних трансфертів – на 15 680,8 тис. грн або на 13,8% більше.

І. Міжбюджетні трансферти за 2018 рік в загальному обсязі надходжень становлять 58 199,121 тис. грн або 44,78%, з них:

1) дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5 781,6 тис. грн;

2) субвенції – 52 417,521 тис. грн, з них:

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 40 367,7 тис. грн, з них:

– освітня субвенція – 26 519,5 тис. грн;
– медична субвенція – 11 808,2 тис. грн;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 540 тис. грн;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 500 тис. грн;

–  субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 12 049,821 тис. грн, з них:

– субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 310,895 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 62,7 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 141,0 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 85,330 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 450,387 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 7 478,267 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 3 136,243 тис. грн;

– інші субвенції з місцевого бюджету – 385 тис. грн.

ІІ. Доходи бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів

          До загального фонду бюджету надійшло 69 993,9 тис. грн, або 105,8% уточненого річного плану.

Загальна сума перевиконання за власними доходами загального фонду за звітний період становить 3 824,9 тис. грн, переважно завдяки податку на доходи фізичних осіб – 2 152,75 тис. грн; єдиному податку – 684,7 тис. грн; платі за землю – 491,1 тис. грн; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 149,5 тис. грн.

         Структура надходжень загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 2018 рік:

– податок на доходи фізичних осіб – 41 288,8 тис. грн або 59% (виконання – 105,5%);

– плата за землю – 10 811,1 тис. грн або 15,4% (виконання – 104,8%);

– єдиний податок – 9 764,7 тис. грн або 14% (виконання – 107,5%);

– акцизний податок – 3 515,6 тис. грн або 5% (виконання – 103,1%);

– плата за надання адміністративних послуг – 1 754,6 тис. грн або 2,5% (виконання – 102,3%);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 581 тис. грн або 2,3% (виконання – 110,4%);

– державне мито – 821,6 тис. грн або 1,2% (виконання – 113,9%);

– адміністративні штрафи та інші санкції – 127,5 тис. грн або 0,2% (виконання – 167,1%);

– транспортний податок – 99,4 тис. грн або 0,1% (виконання – 152%);

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 101,1 тис. грн або 0,1% (виконання – 100%);

– інші надходження – 128,6 тис. грн або 0,2% (виконання – 115%).

Найбільші темпи зростання порівняно з 2017 роком:

– ПДФО – на 9 215,2 тис. грн або на 28,7%;

– податок на прибуток підприємств комунальної власності – на 20,8 тис. грн або майже в 4 рази;

– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – на 96,1 тис. грн або у 20 разів;

– місцеві податки – на 3 362,7 тис. грн або на 17,8% (з них податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – на 636,5 тис. грн або на 67,4%; плата за землю – на 1 375,4 тис. грн або на 14,6%; туристичний збір – на 5,4 тис. грн або на 33,3%; єдиний податок – на  1413,4 тис. грн або на 16,9%);

– адміністративні штрафи та інші санкції – на 111,8 тис. грн або у 8 разів;

– державне мито – на 304,8 тис. грн або на 59%.

Зменшились надходження, зокрема:

– акцизного податку – на 983 тис. грн або на 21,9%;

– транспортного податку – на 37,1 тис. грн або на 27,2%.

        До спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 1761 тис. грн або 104% уточненого річного плану.

Без власних надходжень бюджетних установ порівняно з 2017 роком надійшло на 11,6 тис. грн або на 3,9% більше.

Без інших джерел власних надходжень бюджетних установ порівняно з 2017 роком надійшло на 2 тис. грн або на 0,14% більше.

Зростання переважно за рахунок:

– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 11,8 тис. грн або на 58,1%.

Зменшились, зокрема, надходження екологічного податку на 0,3 тис. грн або на 1,3%.

         Структура надходжень спеціального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 2018 рік:

– власні надходження бюджетних установ – 1450 тис. грн або 82,34% (виконання – 100,3%);

–  кошти від продажу землі (бюджет розвитку) – 252,4 тис. грн або 14,33% (виконання – 120,5%);

– екологічний податок – 25,7 тис. грн або 1,46% (виконання – 100,9%);

– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (бюджет розвитку) – 32,1 тис. грн або 1,82% (виконання – 289,2%);

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,745 тис. грн або 0,04% (виконання – 125,2%).

Виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за  2018 рік становить 130 573,8 тис. грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т.ч. по загальному фонду – 100 178,3 тис. грн, що становить 93,7 % затверджених зі змінами річних призначень та по спеціальному фонду – 30 395,5 тис. грн (або 73,9%).

Структура видаткової частини загального фонду за економічними категоріями за основними напрямками:

–          На оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, спорту, апарат управління) – 54 483,1 тис. грн (54,4%);

–          На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 777,7 тис. грн (3,8%);

–          Продукти харчування – 2 515,8 тис. грн (2,5%);

–          Поточні трансферти (передача коштів з місцевого бюджету державному бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам) – 27070,6 тис. грн (27,0%);

–          Інші виплати населенню – 556,6 тис. грн (0,5%);

–          Інші заходи по реалізації місцевих програм – 2 089,7 тис. грн (2,1%);

–          Інші видатки –9 684,8 тис. грн (9,7%).

  1. На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано 56,8 % від його загального обсягу, що становить 56 863,6 тис. грн, які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 47 568,1 тис. грн (виконання – 87,8%), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 20 995,0 тис. грн; на дошкільні заклади освіти – 14 293,3 тис. грн. Окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали                          1 909,2 тис. грн, з них бюджет розвитку – 548,3 тис. грн (виконання – 85,1%);

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 538,0 тис. грн (виконання – 98,9%);

Охорона здоров’я – 42,1 тис. грн ( виконання – 81,2%);

Культура і мистецтво – 2 361,9 тис. грн (виконання – 97,7%), окрім цього видатки спеціального фонду склали 17,0 тис. грн (виконання – 100%);

Фізична культура і спорт – 3 208,5 тис. грн (виконання – 99,5%), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 218,8 тис. грн, з них бюджет розвитку 189,6 тис. грн (виконання – 94,1%).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 14 626,7 тис.грн (99,7% до затверджених річних призначень), окрім цього по спеціальному фонду – 159,6 тис. грн (виконання – 100 %).

  1. На інші галузі та напрямки спрямовано 58 924,1 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду 30833,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 28091,0 тис. грн, а саме:

на житлово-комунальне господарство – 12 899,8 тис.грн (виконання – 100% до річних призначень), з них на:

– водопровідно-каналізаційне господарство – 864,3 тис. грн (або 100%);

– експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 129,7 тис. грн (або 100%);

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 1 379,6 тис. грн (або 100%);

– організація благоустрою населених пунктів – 9 361,2 тис. грн (або 100 %);

– регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги – 836,1 тис. грн (або 100,0%);

– заходи, пов’язані  з поліпшенням питної води – 18,0 тис. грн (або 100,0%);

– проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень  для розвитку сімейних  та  інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення  житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 310,9 тис. грн (або 100%).

на будівництво та регіональний розвиток – 20 671,1 тис. грн, в тому числі:

–          будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 294,5 тис. грн (або 100,0%);

–          розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) – 383,3 тис. грн (або 93,8%);

–          виконання інвестиційних проектів – 2 961,7 тис. грн (або 29,5%);

–          реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 17 031,5 тис. грн (або 84,3%).

на транспорт та транспорту інфраструктуру, дорожнє господарство –                    6 353,6 тис. грн (99,9% до річних призначень), з них на:

–          регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 195,4 тис. грн (або 100%);

–          утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 6 158,3 тис. грн (або 99,9%).

на інші напрямки – 18 999,6 тис.грн (99,5 % до річних планових призначень), в тому числі:

–          інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 1846,1 тис. грн (або 99,9%);

–          захист населення і території від надзвичайних ситуацій –779,5 тис. грн (або 99,97%);

–          охорона навколишнього природнього середовища – 36,1 тис. грн (або               92,5 %);

–          засоби масової інформації – 604,7 тис. грн (або 100%);

–          субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам та державному бюджету – 15 733,2 тис. грн (або 99,4 тис. грн).

З загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 13 711,4 тис. грн перераховано кошти у сумі   12 738,6 тис. грн.

Порівняльний аналіз надходжень до бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 2017-2018 роки

Аналіз показників щодо виконання бюджету Біляївської міської об’єднаної територіальної громади за 2017 – 2018 роки